Almaz ulaldyjylar metaldan ýasalan zergärler göz louplary şaý-sepler

Gysga düşündiriş:

Şaý-sepleri ulaldýan aýna, ulaltýan aýnanyň ulanylyş meýdanyna görä döredilen ulaltýan aýnadyr.Bu ýerde gürleşýän şaý-seplerimiz, şaý-sepler we gadymy zatlar ýaly gymmatly kolleksiýalara degişlidir (gadymy zatlar hem diýilýär, ýöne gadymy zatlar has resmi).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Maglumatlar:

Mys: 9890 MG21007 9889 MG21011 MG55367 MG22181
Power: 40X 20X / 30X 30X / 60X 30X / 40X 10X / 20X / 30X 10X / 20X
Lens diametri: 25mm 21mm 22mm / 12mm 25mm 21mm 12mm / 18mm
Lens material: OptikiArilik linzasy K9 optiki linza OptikiArilik linzasy OptikiArilik linzasy Glinzanyň obýekti Glinzanyň obýekti
Package: Greňk gutusy bilen ift gutusy Greňk gutusy bilen ift gutusy Greňk gutusy bilen ift gutusy Greňk gutusy bilen ift gutusy Greňk gutusy bilen ift gutusy Greňk gutusy bilen ift gutusy
Siňňe agramy: 155g 98G 91G 58g 50g 75g
Siňňe ululygy: 9 × 6.5x4 sm 5.5 × 3,5x7 sm 9 × 6.5x4 sm 7x5x3 sm 5.5x5x3cm 7 × 5.5 × 3,5 sm
Pcs / karton 120 sany 240PCS 240PCS 240 sany 360 sany 360 sany
Wsekiz / karton: 21kg 25KG 21KG 16kg 20kg 31kg
Carton ölçegi: 44x38x23cm 47X38X28CM 57X44X30.5CM 44 × 31.5 × 30.5 sm 38 × 33.5x27 sm 45.5x35x31 sm
Gysga düşündiriş: Gyzgyn satylýan LED öndürijisi Jar şaý-seplerini ulaldýan 9890 “Triplet Lens” göwherUlaldyjys MG21007 21mm zergärler NO.9889 30x 60x Eplenýän metal LED göwher ulaldyjy aýna MG21011 40X25mm şaý-sepler, yşyk çyrasy bilen ulaldyjy MG55367 21mm Gemstone metal eplenýän ulaldyjy aýna MG22181 10x 20x Iki gezek eplenýän metal şaý-sepleri ulaldyjy

Şaý-sepleri ulaldýan aýna

Şaý-sepleri ulaldýan aýna, şaý-sepleri, gadymy zatlary we beýleki kolleksiýalary kesgitlemek üçin zerur kömekçi.Bilşimiz ýaly şaý-sepler aşakdaky kategoriýalary öz içine alýar: (1) tebigy şaý-sepler we jade (tebigy gymmat bahaly daş, tebigy jade we tebigy organiki GEM);(2) Emeli daşlar (emeli daşlar, dikeldilen daşlar, birleşdirilen daşlar, sintetiki daşlar);(3) Şaý-sepler üçin gymmat bahaly metallar hem bar: altyn, kümüş we platina.Gadymy zatlar we gadymy zatlar aşakdaky kategoriýalary öz içine alýar: jade, bürünç, daş gurallary, agaç, lak, bambuk, diş we ş.m.Şaý-sepler we gadymy zatlar has gymmatly kolleksiýalar bolansoň, olaryň ýokary bahasy şaý-sepleriň gadymy kollektorlary ýa-da maýadarlary üçin örän möhüm bolan şaý-sepleriň bahasyny kesgitlemäge gönüden-göni sebäp bolýar.Şeýlelik bilen, şaý-sepleri ulaldýan aýna uly bolup biler.Şaý-sepleri ulaldýan aýna, şaý-sepleri, gadymy zatlary we beýleki kolleksiýalary synlamak üçin ulanylýan ulaltýan aýnanyň umumy adydyr.Şeýle-de bolsa, şaý-sepleri kesgitleýän ulaltýan aýna bilen düýbünden deň däl.Şaý-sepleri ulaldýan aýna, şaý-sepleri ulaldýan aýnanyň bir bölegi bolup, esasan hakykylygyny kesgitlemäge gönükdirilendir.Şonuň üçin zerur ulaltmak has ýokarydyr.

9890 Aýratynlyklary:

1) 40X kuwwatly linza Jewelly loupe.
2) 2 LED yşyklandyryjy ýagtylandyryjy aýna.
3) qualityokary hilli optiki Aril ulaldyjy linza.
4) Açyk gurşunly ulaldyjy aýna islendik ýagdaýda ajaýyp ýagtylygy üpjün edýär.
5) customörite nyşanly ulaltýan aýna garşylanýar.
6) 3LR1130 bilen işleýän ýagtylyk

Hot Selling LED Manufacturer Magnifying Jar Jewelry Loupes 9890 01 Hot Selling LED Manufacturer Magnifying Jar Jewelry Loupes 9890 02 Hot Selling LED Manufacturer Magnifying Jar Jewelry Loupes 9890 03 Hot Selling LED Manufacturer Magnifying Jar Jewelry Loupes 9890 04

MG21007 Aýratynlyklary:

1) 2 sany ak çyra bilen yşyklandyrylan ulaldyjy aýlaw, gijelerine fakel hökmünde ulanylyp bilner.
2) eplenýän dizaýn, ýeňil agram, açar zynjyryň perforasiýasy, götermek we ulanmak üçin amatly.
3) qualityokary hilli k9 optiki aýna linzasy.
4) OEM nyşany we reňk gutusy siziň üçin edip bileris.
5) Poslamaýan polatdan ýasalan metal örtük we korpus.
6) Kiçijik bir zady tapmak üçin ideal ulaltmak 10X / 20X / 30X.
7) 3 LR 927 bilen işleýär.
8) Görkezmek üçin ajaýyp plastik guty bilen gelýär.

Triplet Lens Diamond Magnifiers MG21007 21mm jewelers loupe 02 Triplet Lens Diamond Magnifiers MG21007 21mm jewelers loupe 03 Triplet Lens Diamond Magnifiers MG21007 21mm jewelers loupe 04 Triplet Lens Diamond Magnifiers MG21007 21mm jewelers loupe 05

9889 Aýratynlyklary:

Material: sink garyndysy, akril linzasy
Köpeltmek: 30 gezek (uly linzalar) 60 gezek (kiçi linzalar)
Agramy: 91g
Reňk: kümüş reňk we gara reňk edip bileris.Saýlap bilersiňiz.
Bir önümde bilelikde ýokary ulaltmak 30x / 60x.

NO.9889 30x 60x Foldable Metal LED Diamond Magnifying Glass 02 NO.9889 30x 60x Foldable Metal LED Diamond Magnifying Glass 03 NO.9889 30x 60x Foldable Metal LED Diamond Magnifying Glass 04 NO.9889 30x 60x Foldable Metal LED Diamond Magnifying Glass 05

MG21011 Aýratynlyklary:

1) 2 sany yşyk çyrasy bilen yşyklandyrylan ulaldyjy göwher 30x / 40X loupe, gijelerine fakel hökmünde ulanylyp bilner.
2) eplenýän dizaýnly, ýeňil, açar zynjyrly perforasiýa, götermek we ulanmak üçin amatly göwher göwher
3) Parlak gurşun islendik ýagdaýda ajaýyp ýagtylygy üpjün edýär
4) Kiçijik bir zady tapmak üçin iň oňat göwher loupe ulaldylyşy 30X
5) saýlamak üçin 3 reňk: ak, gara we gülgüne ýa-da islegiňize görä
6) Görkezmek üçin ajaýyp plastik guty bilen göwher göwher
7) qualityokary hilli, bäsdeşlik bahasy we güýçli hyzmat

MG21011 40X25mm Jewelry Loupe Magnifier With LED Light 02 MG21011 40X25mm Jewelry Loupe Magnifier With LED Light 03 MG21011 40X25mm Jewelry Loupe Magnifier With LED Light 04 MG21011 40X25mm Jewelry Loupe Magnifier With LED Light 05

MG55367 Aýratynlyklary:

1) Chrome örtükli metal örtük we korpus
2) qualityokary hilli optiki aýna linzasy
3) Düwmeleriň deşilmegi bilen, açar zynjyry bilen baglanyşyp bolýar
4) logoörite logo bar
5) Owadan dizaýn, ykjam gurluş
6) Iň oňat markalary mahabatlandyrmak we mahabat sowgady
7) Şaý-sepler, teňňeler, markalar, gadymy zatlar
8) Bagy bejermek, gidroponika
9) Çap etmegiň, kagyzyň hilini barlamak üçin

MG55367 21mm Gemstone Metal Foldable Magnifying Glass 02 MG55367 21mm Gemstone Metal Foldable Magnifying Glass 03 MG55367 21mm Gemstone Metal Foldable Magnifying Glass 04 MG55367 21mm Gemstone Metal Foldable Magnifying Glass 05

MG22181 aýratynlyklary:

1) Jübüt obýektiw üçburç şaý-sepleri ulaldýan.
2) 10x, 20x goşa güýç.
3) Plastiki sowgat gutusy bilen.
4) bukulýan we kiçijik, elmydama jübiňizde bolmagy gaty gowy.
5) printörite çap nyşany ýa-da oýma nyşany hoş geldiňiz.

china MG22181 dual-lens triplet folding magnifying glasses jewellery loupe 01 china MG22181 dual-lens triplet folding magnifying glasses jewellery loupe 02 china MG22181 dual-lens triplet folding magnifying glasses jewellery loupe 03 china MG22181 dual-lens triplet folding magnifying glasses jewellery loupe 04

Bizde her dürli şaý-sepler bar, has giňişleýin öwrenmek üçin bize ýüz tutuň, gözlegiňiz üçin sag boluň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler