Lighteňil bukulýan iş stoly Magnifier Magnifying Lamp

Gysga düşündiriş:

görüş meselesi bolan her bir adam üçin ýa-da tikinçilik, telefon bejermek, çylşyrymly agaç işläp bejermek, model ýasamak ýa-da ýakyn görmek isleýän başga zatlaryňyz ýaly işlerine ýa-da güýmenjelerine hemişe üns bermeli bolýanlar üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Mys: 8606AL 8620L
Power: 3D/5D 3D/5D
Lens diametri: 127mm 180X110MM
Material: metal, aýna linzalar ýa-da akril optiki linzalar, ABS plastmassa ABS weAkril Fresnel linzasy
Pcs / karton 6kompýuterler 6HK
Wsekiz / karton: 24kg 18KG
Carton ölçegi: 53X50.5X42CM 89.5X39.5X49CM
LED çyrasy 60PCS LED çyra 55PCS LED çyralar
Aýratynlyk: Ulaltýan “LampLens” materialy: Optiki Aril linzasy, Aýna linzaLensiň ululygy: 5 ″ Diopter: 3D / 5D Saýlamak üçin işledilýär Çyra: 60pcs LEDVoltage: 100V-240V

Kuwwaty: 3.5W

“LED” -iň ömri: 20000s

Uminagtylyk: 600Lux

“LampLens” ulaldyjy material: Akril (Fresnel obýektiw) Linza ululygy: 7 ″ * 4.32 ″ Diopter: Saýlamak üçin 3D we 5DGüýçli kommutasiýa güýji Çyra: 55pc LEDVoltage: 100V-240V

Kuwwaty: 3.5W

“LED” -iň ömri: 20000s

Inagtylyk: 800Lýuks

8606AL / 8602L

Gurnama görkezmeleri:

1, Önümi ulanmazdan ozal, tok üpjünçiliginiň naprýa .eniýesiniň hakyky naprýa .eniýe bilen gabat gelýändigine üns bermegiňizi haýyş edýäris.
2, Ulaltýan aýnanyň ugruny we ýagdaýyny üýtgedeniňizde, goluň gulplamak düwmesi gaty berk bolsa, biraz dynç alyň, berkitmezden ozal ýerini we ugruny sazlaň.Komponentlere zeper ýetirmezlik üçin hiç wagt zor bilen çekmäň.
3, Elektrik toguny açanyňyzdan soň çyra ilki 1,5 sekunt töweregi gyzdyrylýar we soňra çyra ýakylýar.
4, Adaty bolmadyk gorag bilen enjamlaşdyrylan.Çyrada adatdan daşary hadysa ýüze çykanda (lampa açyk, lampa ýakylmaýar we lampa syzýar), adaty bolmadyk hadysany ýok etmek üçin tok öçürilýänçä elektron zynjyr awtomatiki usulda ýapylýar we gulplanýar.
5, Çyra öçürilende, uzak wagtlap ulanylandan soň garramakdan döreýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň.Şeýle bolsa, çyrany çalyşmaly.Çyrany çalyşanyňyzdan soň çyra ýakylmasa, çyranyň, lampanyň wilkasynyň we tok wilkasynyň dogry birikdirilendigini barlaň.

Light folding desktop Magnifier Magnifying Lamp 02 Light folding desktop Magnifier Magnifying Lamp 03 Light folding desktop Magnifier Magnifying Lamp 04 Light folding desktop Magnifier Magnifying Lamp 05

8620L

8620L Top quality simple design desk portable magnifying lamp 03 8620L Top quality simple design desk portable magnifying lamp 04 8620L Top quality simple design desk portable magnifying lamp  01 8620L Top quality simple design desk portable magnifying lamp 02

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler