Jübi mikroskopynyň elinde göçme mikroskop bar.

Gysga düşündiriş:

Jübi mikroskopyna göçme mikroskop hem diýilýär.Adyndan görnüşi ýaly, bu kiçijik we göçme mikro mikroskop önümidir.Köp ugurlarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Mys: 9882 MG10081-1 MG10081-2 MG10085-1 MG10081-5A
Power: 60X 60-100X 40X/ 80X / 100X / 150X 40X/ 80X / 100X / 150X 25X / 50X
Terezisi No No 0.05MM / 0.01MM / 0.02MM / 0.005MM 0.05MM / 0.01MM / 0.02MM / 0.005MM 0.05MM
Material: ABS + metal + akril linzasy ABS bedeni, akril linzasy ABSbeden, Akril linzaýa-da optiki aýna linza ABSbeden, Akril linzaýa-da optiki aýna linza Metal korpus, Plastiki ruçka nokady.Optiki aýna linza.
Pcs / karton 360PCS 240HK 100 sany 100PCS 200 sany
Wsekiz / karton: 12KG 15KG 10kg 10KG 7kg
Carton ölçegi: 45.5X32X34.5cm 47X45X37CM 36.5X33X36CM 36.5X33X36CM 48.5X30X33.5CM
LED çyrasy 2LED 3MM we 1UV 3MM 1LED 3MM 2LED 5MM 1Yşyk-diodly indikator5MM 2LED 3MM
Gysga düşündiriş: 9882 60X MiniLED + UV çyra jübü mikroskop şaý-sepleri ulaldyjy MG10081-1 Optiki obýektiw Lightagtylyk bilen Portable Zoom mini mikroskop MG10081-2 Okamak şkalasy bilen göçme mikroskop LED lampa ulaldyjy MG10085-1 40x 80x jübü mikroskopy MG10085-5A LED ruçka stili ulaldýan aýna mikroskopy

Mini mikroskop ýa-da jübü mikroskopy näme?Bu mikroskop bolup, kiçijik we ykjam, şonuň üçin “jübü” adyny alýar.Jübü ululygy, ýöne käbirleri birneme uludyr.Jübü mikroskopyny ulanyp, çagalar, okuwçylar we alymlar açyk we içerdäki zatlary jikme-jik gözden geçirip bilerler.Kiçijik, çydamly we ykjam, bu mikroskoplaryň käbiri syýa ruçkasy ýaly kiçidir, ýöne obýektleriň we has uly öýjükli organizmleriň ýakyn suratlaryny jikme-jik görkezýär.Jübi mikroskopynyň käbiri üçin şkalany obýektiwde goýýarys.Soň bolsa, retikula bilen nusgalary aňsatlyk bilen ölçäp bilersiňiz.

MG9882

9882 60X MiniLED+UV Lamp Pocket Microscope Jewelry Magnifier 02 9882 60X MiniLED+UV Lamp Pocket Microscope Jewelry Magnifier 03 9882 60X MiniLED+UV Lamp Pocket Microscope Jewelry Magnifier 04 9882 60X MiniLED+UV Lamp Pocket Microscope Jewelry Magnifier 05

MG10081-1

MG10081-1 Optical lens Portable Zoom mini Microscope with light 02 MG10081-1 Optical lens Portable Zoom mini Microscope with light 04 MG10081-1 Optical lens Portable Zoom mini Microscope with light 05 MG10081-1 Optical lens Portable Zoom mini Microscope with light03

MG10081-2

MG10081-2 Portable microscope with reading scale 02 MG10081-2 Portable microscope with reading scale 03 MG10081-2 Portable microscope with reading scale 04 MG10081-2 Portable microscope with reading scale 05

MG10085-1

MG10085-1 40x 80x pocket microscope with LED lamp magnifier 02 MG10085-1 40x 80x pocket microscope with LED lamp magnifier 03 MG10085-1 40x 80x pocket microscope with LED lamp magnifier 04 MG10085-1 40x 80x pocket microscope with LED lamp magnifier 05

MG10085-5A

MG10085-5A LED Pen Style Magnifying Glass Microscope 02 MG10085-5A LED Pen Style Magnifying Glass Microscope 03 MG10085-5A LED Pen Style Magnifying Glass Microscope 04 MG10085-5A LED Pen Style Magnifying Glass Microscope 05

Ulanyş gerimi:

1. Gözleg we önümçilik, önümçilik we hil gözegçiligi synagy: elektron önümçilik, integral zynjyr, ýarymgeçiriji, optoelektronika, SMT, PCB, TFT-LCD, birleşdiriji önümçilik, kabel, optiki süýüm, mikro motor senagaty, maşyn senagaty, awtoulag senagaty, howa giňişligi , gämi gurluşyk senagaty, polat profil senagaty, abraziw gural senagaty, takyk maşyn senagaty, suwuk kristal synag, elektroplatasiýa senagaty, harby senagat, turbageçirijiniň döwülmegi, metal materiallar, birleşdirilen materiallar, plastmassa senagaty, aýna keramiki materiallar, çap suraty, kagyz senagaty, LED önümçilik pudagy, sagat dişli enjamlar, dokma süýümli egin-eşik senagaty, deri rezin barlagy, kebşirleýiş we kesiş barlagy, tozany kesgitlemek.

2. Ylmy şahsyýetnama: jenaýat şahsyýetini anyklamak we subutnamalary ýygnamak, resminamalary kesgitlemek, zyýankeşlere garşy göreş, galp banknotlary kesgitlemek, şaý-sepleri kesgitlemek, kalligrafiýa we surat çekmek we medeni ýadygärlikleri dikeltmek.

3. Lukmançylyk ulanylyşy: lazer gözelligi, derini barlamak, saç barlagy, diş barlagy, gulak barlagy.

4. Akademiki gözlegler: ylmy gözleg edaralary, oba hojalygy we tokaý hojalygy gözlegleri, sanly okatmak.

Käbir modelleri halaýan bolsaňyz, hoşniýetlilik bilen biziň bilen habarlaşyň, sag boluň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler