Kebşirlemek üçin kömekçi gysgyç stol çyrasy ulaldyjy

Gysga düşündiriş:

Kömekçi gysgyç gysgyç ulaldyjy Third Üçünji el ulaldyjy aýna kömek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Model: MG16126-A MG16129-C MG16130-108C MG16126 TE-806 MG16130
Kuwwaty: 3.5x / 12x 2.5x / 7.5x / 10x 2.5x / 6x / 5x / 10x 3x 3x 3x
Linza diametri: 65mm / 17mm 90/34/34mm 108/21/30/30mm 62mm 60mm 62mm
Linza materialy: Optiki Aril linzasy Aýna linza Optiki Aril linzasy Aýna linza Aýna linza Aýna linza
Weighteke agram: 387g 617G 950G 475g 710g 500g
Sizeeke ululygy: 120x100x150mm 170x120x100mm 282X182X170MM 150x80x125mm 260x183x180mm 263x185x55mm
Kompýuter / karton 54 sany 24PCS 16PCS 40 sany 20 sany 40 sany
Agramy / karton: 21kg 17KG 17KG 20kg 14.5kg 22kg
Kartonyň ululygy: 50x38x41 sm 50X30X38CM 71X38X60CM 52x41x16 sm 38x25x38 sm 52x41x16 sm
Yşyk-diodly lampa Hawa Hawa Hawa No No No
Gysga düşündiriş: MG16126-LED kömekçi eliUlaldyjyBejeriş üçin klip bilen Lomaý stolUlaldyjyMG16129-C LED stend bilen ulaltýan aýna MG16130-108C Kebşirleýiş kömekçi eller kömekçi klip bahar stolyÇyra ulaldyjy MG16126 Satyş stendi bilen el ulaldyjy ulaldyjy aýna kömek Kebşirleýiş hyzmaty üçin köpugurly ulaltýan aýna Hrom demir goldawy bilen MG16130 üç el ulaldyjy

Kömekçi klip ulaldyjylar lehimlemekde we modellemekde peýdaly kömekçi gurallardyr.

MG16126-A aýratynlyklary:

1) Bifokal linza, iki derejeli ulaltmagy üpjün edýär.
2) Stoluň üstünde polatdan ýasalan stend bilen.
3) LED çyrasy bilen yşykdan päsgelçilik ulanyp bolýar.
4) Çeýe goz boýny bilen obýektiwiň beýikligi aňsatlyk bilen sazlanýar
5) 2 sany kömekçi gysgyç bilen, ulanylýan bölekleri saklap we elleri erkin edip biler.
6) Gurallary amatly ýerleşdirmek üçin bahar guralynyň eýesi bilen.
7) Elektrik üpjünçiligi üçin 3 AAA batareýasy

MG16126-A LED Helping Hand Magnifier with Clip for Repair 02 MG16126-A LED Helping Hand Magnifier with Clip for Repair 03 MG16126-A LED Helping Hand Magnifier with Clip for Repair 04 MG16126-A LED Helping Hand Magnifier with Clip for Repair 05

MG16129-C aýratynlyklary:

1) 90 mm uly linzaly we iki sany 34 mm kiçi linzaly
2) 3 derejeli ulaltma: 2.5X, 7.5X, 10X
3) PCB, elektron komponentleri we ş.m. saklamaga kömek etmek bilen.
4) 5 sany ýagty çyra lampasy ýeterlik ýagtylygy üpjün edýär we sazlap bolýar
5) Kömekçi gurallary ýerleşdirip bilýän bahar gurallary bilen gelýär
tornavida, gysgyçlar, gysgyçlar, materiallar we ş.m.
6) Obýektiviň iş beýikligini 170 mm-den ýokary bolmadyk sazlap bolýar

Wholesale Desk-top Magnifier MG16129-C LED Magnifying Glass With Stand 02 Wholesale Desk-top Magnifier MG16129-C LED Magnifying Glass With Stand 03 Wholesale Desk-top Magnifier MG16129-C LED Magnifying Glass With Stand 04 Wholesale Desk-top Magnifier MG16129-C LED Magnifying Glass With Stand 05

MG16130-108C aýratynlyklary:

1) Elektron PCB aýlaw tagtasy üçin “Clip Desktronic op Magnifikasiýa äýnegi” bilen 18 sany yşyklandyryjy yşyklandyryjy stol çyrasy
2) Üçünji el zerur bolanda iň oňat gural.
3) ulaldýan linzanyň 4 görnüşi: 2,5X 108mm (diametri), 5X 30mm, 6X 30mm, 10X 21mm.Çeýe metal turbada 18 sany yşyk-diodly özbaşdak ýagtylandyryjy yşyklandyryjy oturdyldy.
4) Çyralaryň aralygy we burçy erkin sazlanyp bilner.Stol çyrasy hökmünde ulanylyp bilner. Goldaw gysgyçlary we alligator klipleri sazlanyp bilner, Çalyşýan ulaltmak bilen iki kömekçi linza uzalýar we burçy sazlap bolýar, amaly has amatly edýär.
5) Daşarky güýç adapteri bilen işleýär.Programma aralygy: elektron kebşirlemek, modellemek, möhür ýygnamak, keşde, gadymy zatlar, biologiki gözegçilik, okamak we ş.m.
7) Iki derejeli ýagtylyk.

MG16130-108C Welding Helping Hands Auiliary Clip Spring Desk Lamp Magnifier 02 MG16130-108C Welding Helping Hands Auiliary Clip Spring Desk Lamp Magnifier 03 MG16130-108C Welding Helping Hands Auiliary Clip Spring Desk Lamp Magnifier 04 MG16130-108C Welding Helping Hands Auiliary Clip Spring Desk Lamp Magnifier 05

MG16126 / MG16130 / TE-806 Aýratynlyklary:

1) Durnukly, çydamly we berk bolan guýma polat bazasy kabul edilýär.
2) Köp ugurly kömekçi gysgyç, güýçlendirmek we üýtgetmek hemmesine elýeterlidir
3) 3x optiki ulaltýan aýna bilen.
4) Ulaldyjy aýnadan, goşa mehaniki gollardan we gysgyçlardan ybarat.Bu üç bölek islendik tarapa aýlanyp bilýär.Jübi telefonyna hyzmat etmekde we mikroelektronikada giňden ulanylýar.Olar giň ulanylyşy bilen takyk tehniki guraldyr.
5) Material: hrom bilen örtülen demir çarçuwaly demir bazasy.
6) manipulýator hereketli manipulýator bilen goldanýar.Goldawda obýektleri düzetmek üçin amatly iki klip bar.Islendik tarapa öwrüp we sazlap bolýar.Kiçijik zatlaryň makro suratlaryny üns bilen synlamak we surata almak üçin ulaltýan aýna ulanýar.Giňden ulanylýan gural.

MG16126

MG16126 Helping Hand Magnifier Magnifying Glass With Soldering Stand 01 MG16126 Helping Hand Magnifier Magnifying Glass With Soldering Stand 02 MG16126 Helping Hand Magnifier Magnifying Glass With Soldering Stand 03 MG16126 Helping Hand Magnifier Magnifying Glass With Soldering Stand 04

TE-806

Multifunctional magnifying glass for welding maintenance 02 Multifunctional magnifying glass for welding maintenance 03 Multifunctional magnifying glass for welding maintenance 04 Multifunctional magnifying glass for welding maintenance 05

MG16130

MG16130 three hand magnifier with chrome iron support 01 MG16130 three hand magnifier with chrome iron support 02 MG16130 three hand magnifier with chrome iron support 03 MG16130 three hand magnifier with chrome iron support 04

Bizde her dürli kömekçi klip ulaldyjylar bar, has giňişleýin öwrenmek üçin bize ýüz tutuň, gözlegiňiz üçin sag boluň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler