Gümmez kagyz agramyny ulaldýan

Gysga düşündiriş:

Gümmez kagyz agramy ulaldyjy şaý-sepleri, sagatlary, markalary, teňňeleri, bellikleri, maşyn böleklerini we ş.m. barlamak üçin silindr ulaldyjy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mys:

MG8016

MG8015

MG17136 PW6010C MG0401AA MG0401AB
Power: 6x 6x 6x 4x 4x 4x 3.5x 3.5x 10x 10x 10x 10x
Lens diametri: 50mm 60mm 75mm 50mm 65mm 80mm 95mm 100mm 25mm 62mm 25mm 23,6mm
Weighteke agram 100g 186g 372g 82g 170g 278g 458g 498g 37g 169g 200g 300g
Siňňe ululygy: Φ52X20MM Φ62X30MM Φ77X40MM Φ48X28MM Φ63X45MM Φ78X50MM Φ93X58MM Φ98X63MM 46X51X41MM 87x72x43mm 45X63MM 78X65X72mm
Pcs / karton 192 sany 144 sany 48 sany 144PCS 87PCS 50PCS 32PCS 32PCS 200PCS 80 sany 120 sany 90 sany
Wsekiz / karton: 22kg 28kg 18kg 12.7KG 15.7KG 14.7KG 16KG 16KG 12KG 15kg 14.5kg 15kg
Carton ölçegi: 39x26x26cm 46x29x23cm 34x30x18 sm 39X28X28CM 39X28X28CM 46X29X23CM 46X29X23 sm 46x29x23cm 55.5X24X29CM 48 × 43.5x36 sm 38x25x38 sm 51X41X25 sm
LED çyrasy ýok no NO 1 SMD LED iki derejeli ýagtylyk 8LED 2LED + 2UV
Lens material: Optiki aýna linza Optiki akril linzasy Optiki akril linzasy Optiki akril linzasy Optiki aýna linza Optiki aýna linza
skale no no no no yes yes
Gysga düşündiriş: 50mm 60mm 75mm Qualityokary hilli optiki aýna Kagyz ulaltýan aýna Akril obýektiw kagyz agramy Iş stoly gümmez ulaldyjy Gyzgyn satylýan MG17136 göçme silindr 10x 30mm şaý-seplerUlaldyjy PW6010C USB Dikeldilip bilinýän LED Kagyz agramyny ulaldyjy Tereziniň kömegi bilen metal yşyklandyrylan silindr ölçeg ulaldyjy MG0401AB silindr 2LED 2uv göwrümli göçme kesgitleýji ulaldyjy

MG8016 aýratynlyklary:

1) Elegant we ýönekeý dizaýn edilen hrustal gümmez ulaltýan aýna
2) Görmeýänler we kynçylyk çekýänler üçin gümmez şekilli görüş kömegi
3) Daş-töwerekdäki ýagtylygy tebigy tarapdan has ýagtylandyrýan merkeze tebigy ýagdaýda gönükdirilen innowasiýa linzasy
4) Bu gümmez ulaldýan aýnany inçe çap etmegiň dartylmaz ulalmagy üçin islendik ýüzüň üstünde synap bilersiňiz
5), Bizde 50mm, 60mm dia, 75mm dia linzasy bar, saýlap bilersiňiz.
5) OEM sargytlary üçin ýörite nyşany çap edip bilýän altyn metaldan ýasalan bezeg bilen, kümüş metaldan ýasalan bezegleri hem edip bileris.

50mm 60mm 75mm  High-quality optical glass Paper magnifying glass 02 50mm 60mm 75mm  High-quality optical glass Paper magnifying glass 03 50mm 60mm 75mm  High-quality optical glass Paper magnifying glass 04 50mm 60mm 75mm  High-quality optical glass Paper magnifying glass 05

MG8015 aýratynlyklary:

1) ýarym tegelek kagyz agramy hünärmen okamak meýilnamasyny ulaldýan aýna.
2) Ulaltmak gaty düşnükli we düýpli, ulaltmak täsiri ajaýyp.
3) 50MM 65MM 80MM 90MM 100MM köp ululyk saýlanyp bilner.
4) Mata sumkasy, linza arassalaýjy mata we ak guty bilen ajaýyp gaplama.

MG8015 Acrylic Lens Paper Weight Desktop reading dome Magnifying Glass 02 MG8015 Acrylic Lens Paper Weight Desktop reading dome Magnifying Glass 03 MG8015 Acrylic Lens Paper Weight Desktop reading dome Magnifying Glass 04 MG8015 Acrylic Lens Paper Weight Desktop reading dome Magnifying Glass 05

MG17136 Aýratynlyklary:

1) simpleönekeý dizaýn bilen ulaltmak.
2) Jübiň ululygy, götermek we ulanmak üçin amatly.
3) qualityokary hilli akril linza.
4) Kiçijik bir zady tapmak üçin iň oňat 10X ulaltmak.
5) Elleri erkinleşdirýän stoluň üstünde durup biler.
6) bu model ýüp bilen işläp biler.Ulanmak aňsat.

Hot selling MG17136 portable Cylinder 10x 30mm jewelry Magnifier 02 Hot selling MG17136 portable Cylinder 10x 30mm jewelry Magnifier 03 Hot selling MG17136 portable Cylinder 10x 30mm jewelry Magnifier 04 Hot selling MG17136 portable Cylinder 10x 30mm jewelry Magnifier 05

PW6010C aýratynlyklary:

1) Gök ýagtylygy azaltmak bilen gözleri gorap, göz ýadawlygynyň öňüni alyp biler
2) Elleri erkinleşdirýän kagyzyň üstünde durup biler.
3) qualityokary hilli akril linza.geýmek aňsat däl, ýeňil agram, almak aňsat, ýykylanda gowşak däl.
4) Kiçijik bir zady tapmak üçin iň oňat 10X ulaltmak.
5) USB daşarky elektrik üpjünçiligi bilen işleýär
6) Aýazly çarçuwa, owadan we has gowy yşyklandyryş effekti bilen ýagtylyk çeşmelerini ýygnap biler

PW6010C USB Rechargeable LED Paper weight reading magnifier 01 PW6010C USB Rechargeable LED Paper weight reading magnifier 02 PW6010C USB Rechargeable LED Paper weight reading magnifier 03 PW6010C USB Rechargeable LED Paper weight reading magnifier 04

MF0401AA aýratynlyklary:

Ulaltmak: 10x
Obýektiviň diametri: Φ23.6mm
Göz aralygy: 16mm
Obýektiň aralygy: 20.2mm
Düzediş aralygy: 8.5mm
Bölünýän plastinka: Retikul / ölçeg düwmesi / köp reler / köp ölçegli hökümdar
Yşyklandyryş: gün şöhlesi we LED çyrasy
Elektrik üpjünçiligi: 4pc batareýa LR936
AR SHARP FOKUSDA GÖRNÜŞDI: Meýdanyň görnüşi bilen 10 x ulaldylyşy bilen: 25mm
US ULANYP BOLAR: Beýleki ölçemek we görmek üçin 8 dürli aýna retikle terezisi
● Linza teklip: arassalamak we SHARP görmek wtih 8 yşyk çyrasy
● IEST I OP GOWY OPTIKA GÜLLER MATERIALY WE DIZayn

Metal LED Illuminated Cylindrical Measuring Magnifier With Scale 01 Metal LED Illuminated Cylindrical Measuring Magnifier With Scale 02 Metal LED Illuminated Cylindrical Measuring Magnifier With Scale 03 Metal LED Illuminated Cylindrical Measuring Magnifier With Scale 04 Metal LED Illuminated Cylindrical Measuring Magnifier With Scale 05 Metal LED Illuminated Cylindrical Measuring Magnifier With Scale 06

MG0401AB aýratynlyklary:

1) highokary ýagtylyk geçiriji optiki linzany we ýokary takyklyga çydamly we çyzmaga çydamly
2) Hakyky ulaltmak, ýokary kesgitleme we düşnükli şekillendiriş
3) Eplenýän we göçme, amatly we kiçi göwrümli.
4) LED ulaldyjy yşyklandyryş, okamaga we gözüň gorag netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.
5) Önüm materialy: metal we optiki aýna linza, ýokary hilli.
Biziň hemmämizde gümmez ulaldyjy, masştabsyz ýa-da masştabsyz, gurşun çyrasy ýa-da gurşun çyrasy ýok, has köp öwreniň, hoşniýetlilik bilen biziň bilen habarlaşyň, köp sag boluň.

MG0401AB Cylinder 2LED 2uv portable identification magnifier with scale 01 MG0401AB Cylinder 2LED 2uv portable identification magnifier with scale 02 MG0401AB Cylinder 2LED 2uv portable identification magnifier with scale 03 MG0401AB Cylinder 2LED 2uv portable identification magnifier with scale 04 MG0401AB Cylinder 2LED 2uv portable identification magnifier with scale 05 MG0401AB Cylinder 2LED 2uv portable identification magnifier with scale 06


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler