Jübi okamak üçin aýna üçin ekran ulaldyjy

Gysga düşündiriş:

Definitionokary kesgitleme akril linzasy, amatly bukulma we göterijilik, Gözleriň uzak wagtlap ýadawlygyny aýyryň, esasanam garrylar üçin dostlukly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Mys:

MG-018

MG275145

Power: 3D 3D ORA-da 5D
Lens Ölçegi: 25 × 14.5 sm 10 inç ýa-da 12 dýuým
Material: Agaç we akril linzalar ABS + Akril linza
Pcs / karton 15kompýuterler 100HK
Wsekiz / karton: 7kg 24KG
Carton ölçegi: 27X24.5X25cm 55X38X38CM
LED çyrasy No No
Gysga düşündiriş: Iş stoly bukulýan HD Bracket 3D MobileTelefon ekrany ulaldyjy Smartfon stendiniň eýesi jübi telefonyUlaldyjy3d ulaldyjy ekran

Ekrany ulaldýanlar näme edip biler?

Telefon ekrany ulaldyjylar, telefonyňyzy has uly, gönüburçly ulaldýan linzanyň aňyrsynda iň oňat burçda gurnamaga mümkinçilik berýär.Netijede, ekranyňyzdaky şekil ulalýar.Şeýlelik bilen, wideolary planşetdäki ýaly görüp, yzygiderli ulaltmazdan reseptleri we tekstleri okap bilersiňiz.

Aýratynlyklary:

1. Amatly we ajaýyp, restoranlarda, açyk howada, ýolda, ýatylýan otagda ulanylyp bilner.
2. Doly ekranly ekran, ýokary kesgitli optiki tehnologiýa arkaly suraty birnäçe gezek köpeldip biler, surat düşnüklidir.
3. Has gowy hilli önümler üçin saýlanan süýümli tagta + akril linzalar, her jikme-jiklik ýerinde.
4. Ylmy dizaýn, amal amallary, her bir näzik proses, diňe size has gowy önüm bermek üçin.
5.Soň we ulanmak aňsat.

MG-018

Desktop Folding HD Bracket 3D Mobile Phone Screen Magnifier 02 Smartphone Stand Holder Mobile Phone Magnifier 3d Enlarger Screen Desktop Folding HD Bracket 3D Mobile Phone Screen Magnifier 04 Desktop Folding HD Bracket 3D Mobile Phone Screen Magnifier 03 Desktop Folding HD Bracket 3D Mobile Phone Screen Magnifier 01 Desktop Folding HD Bracket 3D Mobile Phone Screen Magnifier 05

MG275145

Smartphone Stand Holder Mobile Phone Magnifier 3d Enlarger Screen 03 Smartphone Stand Holder Mobile Phone Magnifier 3d Enlarger Screen 04 Smartphone Stand Holder Mobile Phone Magnifier 3d Enlarger Screen 01 Smartphone Stand Holder Mobile Phone Magnifier 3d Enlarger Screen 05

Täze täzelenen wersiýa: Smartfon ekrany ulaldyjy: resolutionokary çözgütli optiki tehnologiýany ulanýar.Smartfonyňyzdan uzaklygy saklamak we gözüňizi goramak üçin smartfonyňyzyň ekranyny 3-4 gezek ulaldyň.Hiç hili batareýa gerek däl, islendik smartfon bilen işleýär.Telefonyňyzda filmleri, wideolary we başga zatlary görmek üçin ajaýyp.

Ekrany goramak: Ekrany goramak çäresi bilen döredilen bu jübi telefonynyň ekrany ulaldyjy.Telefonyňyzy saýlap alanyňyzda tötänleýin ekrany gaharlandyrsaňyz, ekran ýapyşar.Ekrany zyýansyz saklamaga kömek edip biljek gaty ýykylmaz.

3D Ultra-Clear Akril Linza: Telefon ekrany güýçlendiriji adaty linzalardan has düşnükli we ýagty 3D akril linzasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Gözleriňizi goramak, kiçijik ekranlara uzak wagtlap üns bermegiň netijesinde ýadawlygy azaltmak üçin gök radiasiýa.Bellik: Gün şöhlesiniň göni ýerlerinde ýagtylyk ýa-da ýagty ýerlerde şöhlelenýän zatlar hökmünde ulanmaň.Gözüňizi goramak üçin 1-2 metr uzaklykda synlamagy maslahat berýäris.

Eplenýän dizaýn: youanyňyz bilen alyp bilersiňiz.Lighteňil we amatly dizaýn, ulanylmaýan wagty aňsat saklamak üçin bukulmaga mümkinçilik berýär we sumkanyňyza ýerleşdirilip bilner.Livingaşaýyş otaglary, ýatylýan otaglar, aşhanalar we açyk howada işlemek ýaly dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner.

Giň utgaşyklyk: Ekranyň ulaldyjy bukulýan, göçme we her dürli smartfon üçin amatly.Simpleönekeý we ajaýyp dizaýn, bu smartfony ulaldyjy dostlar we maşgalalar üçin ajaýyp sowgat bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler